> Farvandsudsigten
          > Forsiden
          > Coast trekking
          > Vragdyk
          > Stranddyk
          > Nat- og naturdyk
          > Positioner
          > Havne
          > WGS 84 - lauget
          > Projekt Århus Bugt
          > Luftpåfyldning
          > Bliv Sportsdykker
          > Links
          > Webmaster
"Projekt Århus Bugt"


Projekt Århus Bugt er en 500 siders vragmappe med positioner og spændende vraghistorier- og beskrivelser,
der kan købes til meget billige penge.

"Projekt Århus Bugt" er et privat initiativ, der både på idéplan, researchmæssigt og i udførelse suverænt hviler på Michael Vendelbjerg i Århus. Han startede i 1986 med indsamling af data på gængse vrag i Århus Bugten, hvilket har udviklet sig til at omfatte alle forlis og historien omkring alle vragene i søkort 112.
Det har bl.a. resulteret i at flere angivne positioner i forskellige vragdatabaser, har måttet stå for skud, da mange af vragene aldrig er sunket. Nogle er hævet, omregnet forkert eller er sunket helt andre steder i verden.

Vrag har måttet skifte navn, f.eks "K1" der nu hedder "M 301", mens "K1" stadig eftersøges, da den SKAL ligge i nærheden. Flere andre kendte vrag har fået et "rigtigt" navn.


Her ses Michael ved et lille udsnit af hans reference materiale, der løber op i ca. 10 hyldemeter. Dertil skal lægges ca. 22.000 siders data på CD-rom.


Michaels research er meget omfattende og meget gennemarbejdet. Hans data hviler på:

Nationaltidenes oversigt over krigsforlis 1939-1945
Pilot Mine Warfare
NATO´s vragoversigt fra 1967-
Dansk Søulykkesstatistik fra 1893-1996 med forlisberetninger
Handels- og Søfartsministeriets lister over krigsforlis 1939-1949

Tidsskrift for sø-væsen/Arkiv for sø-væsen 1825-1900
Fyr- og Vagervæsenets vragbøger (Nu Farvandsvæsnet)
Div. holddatabaser og ikke mindst luftfotos.
Private vragregistre, fotos og andet materiale fra f.eks.:

Åge Jensen´s arkiv, Philip Nathansen´s arkiv, Fredsø-arkivet,
Flemming Hansen´s vragarkiv/ WW2-speciale og Gunnar Broge´s arkiv.

Mappens fortsatte lødighed, er betinget af tilbagemeldinger
fra I dykkere med nye/nøjagtige WGS 84 positioner.

Download grunddata til "Projekt Århus Bugt" - mappen
    
(Yderligere info ved Michael Rask Vendelbjerg på nedenstående)

Mappen kan erhverves for kun kr 300,- (+ kr. 60,- ved evt. forsendelse)
Bestilling: vendelbjerg@gmail.com eller tlf. 87 39 05 55 / 23 72 12 08
Derefter kr. 1,- pr. opdaterede side.

Mappen er nu også udsendt på cd-rom til 100 kr. i den nyeste version
Opdateringer udsendes ca. hver andet år og prisen på denne er ligeledes 100 kr.

Læs mere om CD-rom versionen og de vrag og områder den dækker ved at trykke på dette link